Avís legal

Els continguts i elements gràfics del lloc web www.sallentturisme.cat són propietat de l'AJUTAMENT DE SALLENT:

Plaza de la Vila, 1
08650 Sallent (Barcelona)
info@sallentturisme.cat

La totalitat d'aquesta pàgina web és propietat de l'AJUTAMENT DE SALLENT i no pot ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, o qualsevol altre manera de difusió no autoritzada expressament.

L'accés a aquest web no atorga als usuaris drets ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial dels seus continguts.

D'acord amb la Llei de Protecció de Dades Personals (LOPD 15/99), les dades recollides a partir de correu electrònic o formularis del lloc web entraran a formar part del fitxer automatitzat propietat única de l'AJUNTAMENT DE SALLENT que té com a única finalitat la gestió administrativa, comercial i publicitària del lloc web. Recordi que pot exercir quan ho desitgi el seu dret d'accés i cancel·lació mitjançant un correu electrònic a info@sallentturisme.cat